top of page

Zasady obowiązujące w naszym ośrodku

 1. Dokonując przedpłaty Najemca potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania a także do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.

 2. Rezerwację potwierdzamy po dokonaniu przedpłaty. W przypadku odwołania rezerwacji w czasie mniejszym niż 60 dni do dnia przyjazdu przedpłaty nie zwracamy. W przypadku braku przedpłaty w wyznaczonym terminie, rezerwację uznaje się za nieważną.

 3. Odbiór kluczy do domku, zameldowanie oraz dokonanie płatności gotówką następuje w dniu przyjazdu.

 4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o 10:00.

 5. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu .

 6. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 8:00 rano.

 7. W domach obowiązuje zakaz smażenia ryb -zapach którego trudno się pozbyć :(

 8. Jakiekolwiek usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku należy niezwłocznie zgłaszać właścicielowi Ośrodka.

 9. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest pod opieką osób dorosłych.

 10. Można do nas przyjechać z pieskiem/kotem tylko po wcześniejszych ustaleniach, obowiązuje dodatkowa opłata  15pln/dzień. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania na  spacer zwierząt poza teren Ośrodka. Na terenie Ośrodka zwierzęta mogą przebywać wyłącznie pod opieką właściciela, na smyczy.

 11. W domkach bezwzględnie nie wolno używać urządzeń zasilanych energią elektryczną takich jak kuchenki, grzejniki elektryczne nie stanowiących wyposażenia ośrodka.

 12. Prosimy o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy wartościowych oraz pieniędzy ponieważ właściciel Ośrodka nie odpowiada za ich zaginięcie .

 13. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy i pozostawione w nich rzeczy.

 14. Osoby nie będące najemcami Ośrodka mogą w nim przebywać do godziny 22h.

 15. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat (przebywają na nim pod opieką osób dorosłych).

 16. Prosimy o wynoszenie segregowanych śmieci z domków do oznaczonych kontenerów na terenie Ośrodka, znajdujących się na parkingu.

bottom of page